Nieuwsbrief 1

Bekijk de Cubaanse gezondheidszorg met eigen ogen!

Cuba is meer dan rum, sigaren en old timers: het Caribisch eiland is ook bekend om zijn nationale zorgstelsel, toegankelijk voor iedereen, waarin preventie al bijna 50 jaar een centrale rol speelt. De levensverwachting in Cuba is even hoog als in Nederland en het kindersterftecijfer is even laag! Cuba heeft één arts op 150 inwoners (in Nederland is dat 1 : 330). Cuba heeft een sterke farmaceutische industrie, die ook tijdens deze pandemie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de strijd tegen COVID-19. Er zijn 2 vaccins ontwikkeld, en 85% van de bevolking is in rap tempo gevaccineerd. De Cubaanse eerste lijn, met vroege opsporing van kwetsbare groepen, educatie van de bevolking en screening, is hierin ook van groot belang geweest.  
Om de gezondheidszorg van Cuba met eigen ogen te zien en ervaren, biedt CubaMedic in maart 2022 twee inspirerende studiereizen van vijf dagen naar Havana, Cuba aan.

  1. Cubaanse gezondheidszorg met de focus op preventieve zorg en GGZ (7-11 maart)
  2. Gezondheidsprogramma’s in de community (14 -18 maart 2022)

NB! De studiereis Cubaanse gezondheidszorg met de focus op preventieve zorg en GGZ
is al geaccrediteerd door ABSG met 24 punten. Voor de cursus Gezondheidsprogramma’s in de community is accreditatie aangevraagd.
De groepsreis duurt 5 dagen en er kunnen ongeveer 7 personen mee. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning.

Medici, paramedici en studenten die eerder studie reizen met CubaMedic hebben mee gemaakt, waren tevreden en hebben hun ervaringen gedeeld:

Joan Onnink, Medisch adviseur, 2019 “….Zo konden wij ons niet alleen in vijf dagen tijd een compleet beeld vormen van de huidige staat van de gezondheidszorg op Cuba, ook werden wij meegenomen in de zorgen en dilemma’s waar dit land mee te kampen heeft.”

Karen Wolfswinkel, Kinder- en Jeugdpsycholoog, 2019 “In maart 2019 heb ik deelgenomen aan de cursus over preventieve zorg en het betrekken van de community in de gezondheidszorg van Cuba. Een cursus die al mijn verwachtingen heeft overtroffen. Voor mij was het indrukwekkend en leerzaam om te ervaren hoe de Cubaanse zorg is georganiseerd.”

Patrick Kellens, student verpleegkunde – Thomas More Hogeschool Mechelen, 2019  “De cijfers liggen er natuurlijk niet om: voor een ontwikkelingsland zijn de gezondheidsindicatoren ongeveer op het niveau van deze in de zogezegd ontwikkelde landen, soms zelfs beter. Ik vond het heel knap hoe men in elke wijk een huis heeft voor de dokter en verpleegkundige, de eerstelijnszorg is heel toegankelijk.”

Ben je enthousiast?
Schrijf je dan in, misschien wel samen met een collega, op de site www.cubamedic.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Instagram